Rynkebehandling med Botox.

Virkningen af en Botox behandling er en muskeldæmpende effekt i et lokalt område, med bevarelse af dit naturlige levende ansigtsudtryk.
– Du skal kunne genkende dig selv i spejlet!.
Det fineste ved en behandling er jo, at dine omgivelser ikke lægger direkte mærke forandringen, men at resultatet opleves som en forfriskning.

Rynkeguide:

Behandlingsområder/ Rynker der kan reduceres

1. Panderynker

2. Vrederynker

3. Kragetær

4. Kanin rynken

5. Brynløft

6. Triste mundvige

7. Reduktion af sved under armene

8. Kæben – Hjerteformet ansigt

9. Hage – Hagerynker

10. Smoker lines

Hvad er effekten af Botox og hvilke bivirkninger kan forekomme.

Effekten:

Resultatet af en Botox behandling er en bevarelse af dit naturlige ansigtsudtryk, hvor du bevarer en levende mimik, – du skal kunne genkende dig selv i spejlet. Det fineste ved en behandling er jo at dine omgivelser ikke lægger direkte mærke forandringen, men at resultatet opleves som en forfriskning.

En behandling med Botox er en lokal og kontrolleret afslappelse af de Dynamiske mimiske muskler som med alderen kan danne dybe og kroniske folder i huden. Musklen bliver herved forhindret i at trække sig sammen og huden glattes ud, samtidig med at følelsessansen i det behandlede område er uændret.

Virkningen indtræder gradvis i løbet af 3-8 dage til max. 18 dage, men effekten af behandlingen variere fra person til person.
Nogle skal have en større mængde Botox for at opnå den ønskede effekt, mens enkelte ikke er modtagelige for Botox, grundet immunsystemets antistoffer, som kan neutralisere Botox.

Vi tilbyder en opfølgende kontrol når behandlingen har nået sin maksimale effekt.

 

Bivirkninger:

Risikoen ved en Botox behandling vurderes ifølge Lægmiddelstyrelsen som værende meget lille, og når behandlingerne foretages af en af sundhedsstyrelsen certificeret speciallæge eller en specialuddannet sygeplejerske reduceres den yderligere.

Der kan i relation til injektionen optræde forbigående mindre gener i form af en let rødme, hævelse, kløe og blå mærker.
Nogle få oplever en forbigående hovedpine et par dage efter behandlingen, og meget sjældent ses influenza lignende symptomer.

Man anser de små mængder der bruges til kosmetisk behandling som ufarligt.
Uhyre sjældent ses en allergisk reaktion (anafylaktisk shock).
Såfremt der efter behandlingen opstår tale- eller synkebesvær skal man omgående søge lægehjælp.
I meget få tilfælde kan stoffet efter injektionen spredes til andre muskler, hvilket kan medføre forbigående lammelse af disse, f.eks slapt nedhængende øvre øjenlåg, Dobbeltsyn, tørre øjne, og synsforstyrrelser. Disse bivirkninger er forbigående og forsvinder efter kort tid.
Der er ikke kendte senfølger til behandlingen.

Information om behandlingen.

Information og samtykke erklæring:

Ved forundersøgelsen som er gratis gennemgås de behandlingsmæssige muligheder med en uddybende information.
Spørgsmål besvares og en bisidder er velkommen.
Der skal efter sundhedsstyrelsens retningslinier gå mindst 48 timer fra en forundersøgelse til en behandling.
Samtykkeerklæringen skal underskrives mindst 48 timer før en behandling kan foretages.

Forholdsregler før behandling:

Undgå medicin, der indeholder:

Acetylsalisylsyre dvs: Kodimagnyl, Albyl, Hjertemagnyl, Idotyl samt naturmedicin såsom: Ingefær, Gingo Biloba, Hvidløgspiller eller præparater med Fiskeolie ( f.eks Pikasol, Torskelevertran ).
Det er ok at tage: Panodil, Pinex og Paracetamol.
Undgå indtagelse af alkohol.
Undgå brug af makeup og cremer.

På Behandlings dagen:

En rynkebehandling med Botox tager ca. 15 minutter.
Behandlingen foregår på en operationsstue, under sterile forhold.
Der indsprøjtes Botox igennem en meget tynd kanyle, som de fleste oplever som små, nærmest smertefrie stik. I nogle tilfælde ses små hævelser i de behandlede områder, som forsvinder efter få timer. Som regel kan hævelserne kun ses af dig selv.
Umiddelbart efter kan du fortsætte med dine daglige gøremål.
Effekten indtræder efter 3-8 dage og forsvinder igen efter 3-6 mdr. Herefter kan behandlingen gentages. Hvis virkningen ikke er tilstrækkelig, kan der fortages supplerende behandling efter ca. 2 uger.

Efter behandlingen:

Det efterfølgende døgn efter behandlingen er det vigtigt ikke at massere eller trykke på det behandlede område, ellers kan man risikere at Botox spreder sig til andre områder og præcisionen går tabt. Af samme årsag bør du ikke ligge ned de efterfølgende 4 timer.
Undgå make up i områderne de følgende 24 timer.

Hvornår må der ikke ske rynkebehandling med Botox?

Hvis du er gravid eller ammer, må du ikke blive behandlet med Botox.
Kendt allergi overfor Botox og Indholdsstofferne (Humant albumin, natrium succinat, laktose) eller ved neuromuskulære sygdomme (som f.eks Myastenia Gravis)
Følgende medicin kan forstærke virkningen:
Aminoglykocider (mod visse infektioner)
Penicillamin (mod visse bindevævssygdomme)
Quinine (mod uro i benene, malaria, visse bindevævssygdomme)
Kalciumblokkere (f.eks mod forhøjet blodtryk)

Efter kontrol:

Vi tilbyder efterkontrol efter ca. 2 uger.

Du er altid velkommen til at kontakte klinikken for yderligere information.
Mail: info@rebornage.dk
Telefon: 42 23 19 93
Toftelunden 1B
3790 Hasle

 

Hvad er Botox.

Hvad er Botox:

Botulinum toxin A (Botox) er verdens mest benyttede metode til rynkebehandling og har siden 1990 været anvendt til bla. spastiske lammelser, muskelspasmer og svedpatienter. De doser, der forekommer i Botox til kosmetisk brug, er ganske små.

Botox forhindrer frigivelse af signalstoffer mellem nerve og muskel, hvorved musklen afslappes fuldstændigt. Muskler, som folder huden i ansigtet, bliver forhindret i at trække sig sammen og huden glattes ud.